Dil Seçiniz arrow_buttom.png
Anasayfa
Tekstil

Tekstil; elyaftan başlayarak iplik, dokuma, örme, boya ve baskı gibi süreçleri, hazır giyim ise bu süreci kullanım eşyasına dönüştürecek işlemleri kapsamaktadır. Elyaftan iplik ve mamul kumaşa kadar olan kısım tekstil, kumaştan giyim eşyası elde edilene kadar olan süreç ise hazır giyim sektörünün içinde değerlendirilmektedir.

Tekstil ve hazır giyim, sanayileşme sürecinin önemli yapı taşını oluşturan ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına ciddi katkılar sağlayan emek yoğun sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada rekabetin en yoğun yaşandığı bu sektörde, kotaların kalkmasıyla hem arz hem de talep yönünde rekabet daha da keskin hale gelmiştir. Bu çerçevede tekstil ve hazır giyimde markalaşma büyük önem arz etmeye başlamış, nitekim sektörün güç kaybetmesi soncunda bazı ülkelerin markalaşmaya yöneldikleri görülmüştür.

Kozmetik Tekstillerin Üretimi
Kozmetik tekstillerdeki gelişmeler kozmetik içerikli mikrokapsüllerin fiziksel veya kimyasal olarak elyaf yüzeyine bağlanması ile gerçekleşmiştir. Kozmetik tekstillerin gelişiminde önemli rol oynayan mikrokapsülasyon, katı, sıvı veya gaz haldeki aktif maddelerin çevreden korunması amacıyla ikinci bir madde içine paketlenmesi tekniğidir. Mikrokapsüller tekstil ürünlerine padding (dolgu), coating (kaplama), spreyleme ya da immersion (emdirme) yöntemleri ile uygulanabilmektedir. Tüm bu metodlarda mikrokapsülün tekstil yüzeyine bağlanması için binder adı verilen yapıştırıcı, bağlayıcı bir madde kullanılmaktadır.