Dil Seçiniz arrow_buttom.png
Anasayfa
İthalat ve İhracat Danışmanlığı

İthalat; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satın alınacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir:

-İmza sirküleri (tüzel kişiler için), imza beyannamesi (gerçek kişiler için),
-Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler için),
-Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için),
-Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için),
-Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
-Yetkililerin kimlik sureti.

Bütün ürünler için geçerli olan yukarıda bahsedilen genel uygulamalar sonrasında, ithalatı gerçekleştirilecek malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde vergilerinin ödenmesi ve diğer işlemler de (gerekli izinlerin alınması, ardiye ücretinin ödenmesi, vb.) gerçekleştirilir.

Türkiye’de ithalat yapmayı düşünen ithalatçıların ithalat kararını vermeden önce aşağıda belirtilen hususları dikkate alması gerekmektedir.

İhracat; bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satılacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ihracat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne ve İhracatçılar Birliği’ne kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir:

-İmza sirküleri (tüzel kişiler için), imza beyannamesi (gerçek kişiler için),
-Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler için),
-Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için),
-Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için),
-Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
-Yetkililerin kimlik sureti.

Bütün ürünler için geçerli olan yukarıda bahsedilen genel uygulamalar sonrasında, ihracatı gerçekleştirilecek malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde diğer işlemler de (fatura düzenlenmesi, fatura bedeline göre belirlenen İhracatçılar Birliği ücretinin ödenmesi, dolaşım belgesinin hazırlanması, vb.) gerçekleştirilir.

» İHRACATIN PÜF NOKTALARI
Türkiye’den ihracat yapmayı düşünen ihracatçıların ihracat kararını vermeden önce aşağıda belirtilen hususları dikkate alması gerekmektedir.